PROJE YÖNETİMİ
01
HİZMETLERİMİZ

PROJE YÖNETİMİ VE MÜHENDİSLİK (EPC)

Proje Yönetimi ve Mühendislik ( EPC ) kapsamında uluslararası tecrübeye sahip mühendislerden oluşan etüd, uygulama ve kontrol ekiplerimiz

 • Bölgesel iklim verilerinin doğru belirlenip simule edilmesi
 • Araziye ve çatıya göre saha düzenlenmesi
 • Yerleşim planı ve sistem tasarımı yapılması
 • Üretim yüzdelerinin ve değerlerinin belirlenmesi
 • Çevre şartlarına ve sistem tasarımına göre gölgeleme analizlerinin yapılması
 • Bütçe imkanlarının oluşturulması ve amortisman hesabının yapılması
 • Proje çizimi ve uygulama yönteminin oluşturulması
 • İş planının yapılması ve kullanılacak ekipmanların belirlenmesi
 • Ürünlerin tedarik edilmesi
 • Lojistik işlemlerinin yürütülmesi ve sahaya sevkiyatı
 • Sistemin iş planı ve ve tasarıma göre kurulması
 • Ön kontrollerinin ve testlerinin yapılması
 • Sistemin devreye alınması işlemleriniz projenizin tasarım aşamasından hayata geçerek sürdürülebilirliğinin sağlanması şeklinde devam etmektedir.